Bärgning av Bourbon Dolphin under utredning

Norska P&I-klubbar undersöker möjligheterna att bärga ankarhanterings-fartyget Bourbon Dolphin, som sjönk till 1.100 meters djup i måndags efter att ha kapsejsat i torsdags förra veckan. Fartyget sjönk när ankarkedjan från den semi-submersible borrplattformen Transocena Rather kapades. Gard har ansvarsförsäkringen för fartyget, medan själva fartyget är försäkrat av norska Gjensidige. Sedan olyckan inträffade har Gard hjälpt fartygets ägare med försäkringsfrågor. Ole T. Bjørnevik, ägare och vd i Taubåtkompaniet, som har liknande fartyg som Bourbon Dolphin, säger att bärningsexperterna från holländska Smit Salvage hade en väldigt oberäknelig situation att jobba med, eftersom ett kapsejsat fartyg per definition är instabilt. Bjørnevik säger att han tror att det är osannolikt att Bourbon Dolphin kommer att bärgas, det blir för dyrt.