Bärgare varnar för följder av allt större fartyg

Rederinäringen och bärgningsföretagen tar inte tag i de konsekvenser som kan följa av att containerfartyg och kryssningsfartyg blir allt större. Det hävdar Hans van Rooij, ordförande i International Salvage Union. I dag diskuteras containerfartyg på 12.000 TEU, men enligt van Rooij finns inte utrustning att ta hand om ett grundstött fartyg av en sådan storlek. I en intervju med Lloyd’s List lyfter han också fram att ett containerfartyg på 10.000 TEU kan ha 13.000–15.000 ton smutsig bunkerolja i enkelskrovet. Han undrar också hur man skall kunna evakuera 5.000 passagerare från ett kryssningsfartyg på öppet hav.