Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Tank | Ekonomi

Banken säljer hela SRAB:s tankflotta

SRAB Shipping i Stockholm blir av med sina tankfartyg sedan huvudfinansiären sagt upp lånen och sålt fartygen Nordic Victory, byggt 2006, Nordic Glory, byggt 2007, samt Nordic Prima byggt 2008 vidare till Sirius.

Fartygen, som samtliga är på cirka 7 000 ton dödvikt, är i dag Malta-flaggade men kommer att skifta till dansk flagg under nya namn.

– Vi räknar med att ta över fartygen inom den närmaste framtiden, när fartygen  blir fria från ingående fraktavslut, och då kommer de att gå till varv för att uppgraderas till Sirius-standard, säger Jonas Backman, vd för Sirius Rederi.

Nordic Victory seglar idag för Swede Chem Tankers i Stockholm, medan Nordic Glory och Nordic Prima ingår i danska Uni-Tankers flotta. När dessa avtal avslutas tar Sirius Chartering över befraktningen av fartygen.

Ekonomiskt ansatta SRAB har därmed i ett svep blivit av med hela sina helägda kem- och produkttankflotta. Rolf Hollmén, vd SRAB Shipping, vill i idagsläget inte ge några närmare kommentarer om försäljningen eller rederiets framtid.

– Detta måste få sjunka in. I övrigt har jag inga kommentarer.

I ett pressmeddelande skriver SRAB att ”För närvarande för banken och bolaget förhandlingar om en ordnad avveckling av koncernens engagemang avseende dessa tre fartyg”.

Bankens beslut innebär att SRAB Shipping i praktiken blir ett torrlastrederi. Kvar i flottan finns två mindre torrlastare, Union Moon och Union Topaz, som man är minoritetsdelägare i via Norswede Shipping KS. Fartygen sysselsätts av brittiska Union Transport Plc. I januari 2011 såldes två andra torrlastfartyg Peak Oslo (ex Union Sun) och Peak Bergen (ex Union Titan) som man var delägare i via Norswede till Lothe Invest. Sommaren 2011 förliste dessutom torrlastaren Union Neptune i Biscayabukten. 

Så från att ha haft en flotta om åtta fartyg i fjol, är man nu nere på två. Den 30 mars lämnade för övrigt SRAB Shipping handeln på First North/Nasdaq OMX Stockholm för den Alternativa aktiemarknaden.