Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Tank

Bankavtal kan tvinga Torm till försäljningar

Det senaste avtalet med bankkonsortiet bakom D/S Torm kan ge omfattande effekter eftersom avtalet innehåller en option om att sälja ett antal tankfartyg som finansieras av de berörda bankerna. Totalt kan bankerna sälja upp till 22 tankfartyg från Torms flotta utan att bolagets ledning kan invända. Om bankerna väljer att ta detta steg kan det leda till betydande förändringar i Torms struktur och marknaden skulle förmodligen försvagas ytterligare om ett antal produkttankfartyg kommer ut på marknaden. Dessutom förväntas att D/S Torms styrelse kommer att få nya medlemmar. Alla väntar nu på att ordföranden N.E. Nielsen, som har stått i spetsen för D/S Torm i mer än 10 år, ska att ersättas av någon från bankernas krets. Detsamma gäller förmodligen vice ordföranden i styrelsen Christian Frigast, som också har varit med om ”den grekiska perioden” i Torm.