Baltikumtrafik starkt framåt under första kvartalet

Antalet färjepassagerare som reser till och från svenska hamnar ökade med nio procent under årets tre första månader, enligt statistik från SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys. När det gäller utrikestrafiken ökade antalet resenärer med åtta procent till 5,6 miljoner. Antalet inresta passagerare i utrikestrafiken var 2,9 miljoner passagerare, vilket är en ökning med 7,3 procent. Den största ökningen svarar Baltikum för; Estland ökade med 65 procent, Lettland med 27 procent och Litauen gick upp med 30 procent.