Baltic Scandinavian Lines byter ägare och hamn

Speditionbolaget AS Merktrans har köpt Baltic Scandinavian Lines från Pakri Marine Investments. Merktrans ingår i samma koncern som ägarbolaget av Paldiski Põhjasadam (Paldiski Northern Port) och därför ska linjen Paldiski–Kapellskär gå till och från Paldiski Põhjasadam i stället för nuvarande Paldiski Lõunasadam (Paldiski South harbour).Aleksandr Kovaljov, som tillhör företagsledningen i såväl Merktrans som Paldiski Sadamate AS, säger till SST att hamnbytet för linjen sannolikt sker under april månad.