Balex Delta genomfördes vid oljeplattform

Helcoms internationella oljesaneringsövning Balex Delta genomfördes i år vid en gammal oljeplattform i Kaliningradregionen. Enligt scenariot hade en gasläcka orsakat brand och ett utsläpp på 1.200 ton olja, samt skador på människor. Två personer föll i vattnet under olyckan. I övningen deltog över 20 oljesaneringsfartyg från sex av Helcoms medlemsländer, ett EMSA-fartyg (European Maritime Safety Agency) samt observatörer från åtta länder. Olev Luhtein, medlem i utvärderingsteamet, säger till SST att Ryssland som är numera är ordförande i Helcom planerat övningen väl.– Vädret var lika dåligt som på övningen i fjol och befälhavarna bestämde själva i vilken utsträckning de kunde använda fartygets oljesaneringsutrustning. Nästa år ska Balex Delta genomföras i lettiskt territorialvatten.