Bakslag för vraksanering

Naturvårdsverket avslår en begäran från länsstyrelsen i Västra Götaland om ett stöd på SEK 6 miljoner för undersökningar av tre läckande vrak i Skagerrak. De tre vraken är Skytteren, Westfalen och U-båt 165 – samtliga sjönk under andra världskriget. Naturvårdsverket avslog begäran med motiveringen att stöd endast ges till undersökning av förorenade industriområden. Länsstyrelsen får nu söka stöd hos Västra Götalandsregionen, regeringen eller näringslivet.