Bakslag för SRAB – Herning säger upp fartygskontrakt

Danska Herning Shipping, som timechartrar SRAB Shippings tankfartyg Nordic Victory och Nordic Glory, säger nu upp timecharter-kontraktet för det senare och återlevererar fartyget. Det nu uppsagda kontraktet skulle ha löpt fram till årsskiftet och därefter hade SRAB en option att förlänga kontraktet med ytterligare tolv månader.”SRAB anser att någon grund för uppsägning inte föreligger och avser därmed att kräva ersättning för den eventuella skada bolaget åsamkas. Förhandlingar pågår i syfte att, inom kort, finna en lösning som är godtagbar för båda parter”, skriver SRAB i ett pressmeddelande.Nordic Glory ligger för närvarande på varv i Danmark och genomgår en planerad klassningsdockning.