Bakslag för Jan Bonde Nielsen

Statsägda Georgian Ocean Shipping Co har, enligt SeaNews.ru, sålts till ett konsortium med brittiska Armstrong Holding och australiska ASP-Ship Management för USD 161 miljoner. Georgien erhåller 89 miljoner av köpesumman medan 72 miljoner går till rederiets skulder. Köparna garanterar de georgiska sjömännen arbete i tolv år framåt och har lovat att utöka rederiets flotta från nuvarande 15 till 30 fartyg under georgisk flagg. Man planerar även att utveckla sjöfartsutbildningen i Georgien och att öppna ett kontor i Georgien.Bud på rederiet hade också lämnats av bl.a. ett ryskt konsortium (FESCO och Sovbunker) och danska Greenoak Holding Ltd., som äger en oljeterminal i Batumi. Greenoak ägs av Jan Bonde Nielsen som därmed inte blev redare igen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.