Bakslag för Jan Bonde Nielsen

Statsägda Georgian Ocean Shipping Co har, enligt SeaNews.ru, sålts till ett konsortium med brittiska Armstrong Holding och australiska ASP-Ship Management för USD 161 miljoner. Georgien erhåller 89 miljoner av köpesumman medan 72 miljoner går till rederiets skulder. Köparna garanterar de georgiska sjömännen arbete i tolv år framåt och har lovat att utöka rederiets flotta från nuvarande 15 till 30 fartyg under georgisk flagg. Man planerar även att utveckla sjöfartsutbildningen i Georgien och att öppna ett kontor i Georgien.Bud på rederiet hade också lämnats av bl.a. ett ryskt konsortium (FESCO och Sovbunker) och danska Greenoak Holding Ltd., som äger en oljeterminal i Batumi. Greenoak ägs av Jan Bonde Nielsen som därmed inte blev redare igen.