Fotograf: Föreningen Svensk Sjöfart

Kategori: Politik

Både ris och ros till vårbudgeten

Regeringens vårändringsbudget som presenterades under onsdagen får både ris och ros av föreningen Svensk sjöfart.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]eningen Svensk sjöfart.

Det var under onsdagen som regeringen överlämnade 2020 års vårproposition och vårändringsbudget för 2020 med bland annat satsningar för att mildra effekterna av coronapandemin där flera har bäring på sjöfarten, bland annat medel för redan beslutade åtgärder kring korttidsarbete.

Dessutom aviserades satsningar på gröna omställningar i form av stöd för produktion av biogas men också i form av en höjning av det så kallade utgiftstaket med 350 miljarder.

– Regeringen skapar sig ett rejält utrymme för ytterligare åtgärder genom att höja utgiftstaket. Dessutom görs en satsning på Visit Sweden i syfte att marknadsföra Sverige som turistnation och där är färjorna en stor transportör med 30 miljoner människor om året så det kommer att vara viktigt för återhämtningen, säger Anders Hermansson, vice vd Svensk sjöfart.

Önskar sig mer

Att budgeten ger utrymme för lånegarantier för rederierna menar Anders Hermansson är bra, men samtidigt hade han önskat sig mer direkta stöd mot sjöfarten.

  Nu är det väldigt angeläget att få till stånd ett beslut om ett transportstöd till sjöfarten och det är viktigt både nu under själva krisen men också efteråt för att kunna sparka igång sjöfarten efteråt. Det är också viktigt att det fattas beslut om en förlängning av sjöfartsstödet så att även besättningar som inte kan komma ut till sitt fartyg kan få del av det, säger han.

Gör som Finland

Föreningen Svensk sjöfart vill också se ett ökat anslag till Sjöfartsverket och att Sverige tar samma väg som Finland och Estland med en borttagning eller minskning av farleds- och lotsavgifterna för rederierna.

– I grunden handlar det om att hela modellen behöver ses över i enlighet med vad trafikutskottet redan föreslagit i sitt betänkande. Det är viktigt att vi nu gör allt vi kan för att öka konkurrenskraften för sjötransporter och därigenom också för svensk industri, säger Rikard Engström, vd Svensk sjöfart i ett pressmeddelande.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]