Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Arbetsmarknad

Avtalen på Svea har förbättrats

Besättningen på forskningsfartyget Svea har fått bättre villkor än vad de ursprungliga avtalen med Sjöfartsverket innebar.

Martin Samuelsson, befälhavare på Svea, känner inte helt igen sig i det missnöje ombord som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat om. Han tycker att landavtalet fungerar bra. 

– Det var struligt med avtalen efter att de först skrevs med fackföreningarna. Men sedan tog båda facken upp det med Sjöfartsverket, som lyssnade och rättade till.

Kostersättning

Enligt Martin Samuelsson har alltså avtalen förbättrats och en ersättning för kosten framförhandlats.

– Löneläget kan säkert diskuteras. När besättningen rekryterades fanns inte avtalen på plats vilket var olyckligt. Kommunikationen med Sjöfartsverket har blivit bättre även om alla väl inte är helt nöjda ännu. Men de flesta är det nog nu.

God stämning

Han understryker också att stämningen ombord på fartyget hela tiden varit god. Att besättningen trivs både med varandra och med fartyget är något Sjöfartstidningen hört även från dem som i tidigare artiklar uttryckt mycket kritik gällande löneläget.

Komplicerat fartyg

Martin Samuelsson berömmer sitt fartyg men säger att de fortfarande har mycket att lära sig henne.

– Nybyggen är alltid svåra att köra igång och Svea är ett komplicerat fartyg, men vi börjar bli bekanta med henne och är ju ute och fiskar hela tiden.