Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Passagerarsjöfart

Avslutar samarbetet i Trelleborg

Stena Lines och TT-Lines så kallade swap-avtal för trafiken mellan Trelleborg-Rostock avslutas 14 september. 

I drygt två år har de båda rederierna delat kapacitet på rutten för att kunna erbjuda passagerare och fraktkunder mer och flexiblare trafik. Men från och med 14 september avslutas samarbetet, på intiativ av Stena Line som då kommer med en ny tidtabell. Anledningen, enligt rederiet, är att man vill försäkra sig om att samma standard upprätthålls på samtliga av rederiets linjer. 

”Viktigt steg”

– Stena Line har tagit det strategiska beslutet att vidareutveckla vår kärnverksamhet med fokus på våra tjänster för passagerare, traditionella fraktkunder och järnvägskunder, säger Ron Gerlach, linjechef för Region Germany och fortsätter:

– Vi kommer att fortsätta erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud  och en frekvens som motsvarar våra kunders efterfrågan. Det här är ett viktigt steg mot den framtida utvecklingen av vår verksamhet mellan Tyskland och Sverige. 

Stena Line trafikerar rutten Trelleborg-Rostock med färjorna Skåne och Mecklenburg-Vorpommern.

Uppdaterar färjor

TT-Line skriver i ett pressmeddelande att man efter avslutat samarbete kommer att kunna agera och vara mer lyhörda på kundernas behov av kvalitet och kapacitet genom att ”utnyttja sina sex fartyg till och från Rostock”. TT-Line nämner också att man moderniserar vissa färjor. På Nils Dacke kommer cafeterian på däck sju att förnyas, ett arbete som slutförs den här veckan och som också innebär att gästerna framöver får tillgång till en nya lekplats, en extra bar samt lounge. Därefter ska Robin Hood moderniseras. Peter Pan är för närvarande på varv i Bremerhaven för att få en ökad lastkapacitet.