En viss avmattning har börjat märkas inom produkttank och bunker.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Tank

Avmattning väntar på produktsidan

Få märkbara effekter av pandemin ännu, men ändå en stor oro för marknaden på lång sikt. Det är bilden av coronapandemins effekter hos några av rederierna på produkt- och bunkermarknaderna.

Navix Maritime Chartering AB har specialiserat sig på intermediatetankers som mestadels kör DPP (dirty petroleum product) i norra Europa. Hittills har de inte märkt av coronapandemin alls i sin verksamhet.

– Vi har inte påverkats så mycket. Vi hade bra fart från årets början på grund av de nya svavelreglerna. Det blev lite tystare i februari när corona kom, men när oljepriset började droppa kom alla oljetraders igång och då körde vi också rätt bra. Det är kanske först de sista veckorna som det återigen blivit lite tystare, men det är fortfarande bra tryck, säger vd Mats Andersson till Sjöfartstidningen.

Att rederierna som kör med MR-tankers haft bra marknader är något som spillt över även på Navix som har fartyg med en dödvikt på runt 20 000 ton.

– Vi är beroende av segmentet över oss. Att det varit ett så stort tryck på MR-båtarna har gjort att man vill frakta på mindre båtar istället, det har varit mer fördelaktigt att köra med två båtar på 20 000 ton än en MR-båt, säger han.

Söker efter mindre fartyg

Även Thun Tankers, som är en del av Gothia Tanker Alliance och som också kör intermediate, har upplevt en bra fart på marknaden eftersom så många fartyg i segmenten över använts för lagring.

– Våra båtar har inte använts för lagring, men det har försvunnit kapacitet och det har ökat aktiviteten på marknaden, säger Joakim Lund, CCO.

Dock har de märkt av en gradvis minskning av frakter för de lite mindre fartygen kopplat till specifika produkter, exempelvis flygbränsle.

– Det är ingen åtgång på det alls. Däremot är marknaden så konstig att när det blir en minskad efterfrågan på produkter så kan ändå mindre fartyg få laster eftersom de blir mindre i storlek, säger han.

Dessutom har det öppnats upp för nya transportvägar som ingen sett tidigare.

– Det är exempelvis kerosene i flygbränsle och det har man för uppvärmning av hus i vissa delar av världen så det har varit en del oväntade transportmönster, säger han.

Bra drag i bunker

Även bunkerrederiet BRP AB från Önnered har haft en god marknad trots coronakrisen.

– Vi har inte märkt av något överhuvudtaget. Vi har haft betydligt mer att göra än vad vi trodde. Vi har haft lite tur genom de här nya svavelreglerna och de volymerna håller i sig även om det gått ner lite. I och med att oljepriset föll så är bunkern väldigt billig så de som kör håller inte igen och passar på att fylla upp så att de har, säger vd Mattias Peterson.

Dock räknar han med en förändrad marknad framöver.

– Fartyg läggs upp så antalet kunder minskar successivt och vi kommer att se en minskning även om det är från höga höjder eftersom det nya bränslet gjort att det blivit väldigt mycket att göra, säger han.

Förväntar sig bakslag

Även på Navix och Thun tror man på att det kommer ett bakslag.

– Om corona finns kvar under en längre tid och folk inte konsumerar och producerar, då kommer det att få effekt. Ingen vet hur länge det kommer att hålla på. Men samtidigt, nu när Europa börjar öppna upp vill inte folk åka kollektivt utan köra bil. Man har ingen aning om hur det blir, säger Mats Andersson från Navix.

– Även om vi fått en tillfällig topp så är det här problematiskt långsiktigt eftersom konsumtionen går ner och då minskar behovet. Man är halvt överens inom Opec att minska produktionen och när den och lagringen minskar kommer det att slå mot oss, säger Joakim Lund från Thun.

Även BRP väljer att hålla tillbaka tyglarna och avvakta utvecklingen.

– Vi skulle anställa en styrman extra nu, men vi vågar inte göra det. Det är en avmattning även om det gått väldigt bra hittills, säger Mattias Peterson.