Mats Löfström, riksdagsledamot och vice ordförande i Finlands riksdags maritima grupp.

Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik

Avgiftshöjningar skapar oro även i Finland

I Finland ser flera riksdagsledamöter med oro på svenska Sjöfartsverkets beslut att höja avgifterna för sjöfarten. Det framgår av ett öppet brev till trafikutskottet från Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
Ålands riksdagsledamot i Finlands riksdag, Mats Löfström, hör till de mest aktiva politikerna i Finland vad gäller att driva sjöfartsfrågor. I ett öppet brev per e-post till medlemmarna i Sveriges riksdags trafikutskott skriver han att svenska Sjöfartsverkets beslut att fullfölja höjningen av farledsavgifterna för nästa år väcker stor oro.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]öm, hör till de mest aktiva politikerna i Finland vad gäller att driva sjöfartsfrågor. I ett öppet brev per e-post till medlemmarna i Sveriges riksdags trafikutskott skriver han att svenska Sjöfartsverkets beslut att fullfölja höjningen av farledsavgifterna för nästa år väcker stor oro.

”Det ökar kostnaderna för trafiken mellan Finland och Sverige, en trafik som haft den värsta krisen någonsin på grund av coronapandemin. Trafiken har påverkat resandet genom restriktioner, rekommendationer och osäkerhet.”

I mejlet informerar Mats Löfström att 70 procent av Finlands styckegodshandel med Sverige går på färjornas bildäck.

”Därför har Finlands regering och riksdag stött sjöfarten under pandemin med ekonomiska krisinsatser. Trafiken är dock inte enbart viktig för Finland och Åland utan också för Sverige och svenska företag som exporterar mycket varor till Finland. Tiotusentals arbetsplatser i respektive land är beroende av varandra. Så framförallt är trafiken viktig för Finland och Sverige tillsammans, samt har en alldeles särskild viktig betydelse också för Åland.”

Vidare noterar Mats Löfström att farledsavgifterna i Finland har varit halverade sedan 2015 för att kompensera för sjöfartens ökade kostnader på grund av EU:s svaveldirektiv. Finlands riksdag beslutade att fortsätta halveringen 2020 och 2021 för att kompensera för coronapandemins förluster i branschen.

”Vi kommer även i samband med godkännandet av statsbudgeten fatta beslut om att halveringen ska fortsätta åtminstone år 2022 och 2023. Värdet av halveringen är på årsbasis cirka 450 miljoner kronor per år.”

I inledningen av coronapandemin fattade Finland beslut om ytterligare ett stöd om 450 miljoner kronor till sjöfarten för att upprätthålla kritisk sjötrafik, informerar Mats Löfström. Det stödet har sedan ersatts med ett EU-notifierat krisstöd om trafikplikt på vissa linjer som administreras av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Till det har totalt drygt 700 miljoner kronor hittills anslagits av Finlands riksdag.

”Det stödet har också beviljats till svenskflaggade fartyg med svensk besättning som betalar skatt i Sverige. Siljas M/S Galaxy på linjen Stockholm–Mariehamn–Åbo samt Rederi Ab Eckerös M/S Eckerö på linjen Grisslehamn–Eckerö är fartyg under trafikplikt som får del av stödet. Finlands regering förbereder som bäst att fortsätta med det stödet åtminstone till den 31 maj 2022 och Finlands riksdag håller på att anslå pengar för det i den fjärde tilläggsbudgeten som för tillfället behandlas här.”

Mats Löfström sammanfattar att höjningen av farledsavgifterna kommer vid ett besvärligt läge för rederierna.

”Höjningen av farledsavgifterna påverkar också alla lastfartyg där det inte är ovanligt att många fartyg som besöker hamnarna norr om Gävle också gör anlöp i finländska hamnar. Trafiken där uppe har många beröringspunkter mellan länderna, och vi samarbetar ju tätt gällande isbrytning, och den trafiken påverkas av höjningen av farledsavgifterna som nu har aviserats.”

”Beslutet är självfallet Sveriges egna beslut att fatta och det är något jag vill understryka. Vi har full respekt för den saken. Samtidigt ser jag det som min skyldighet att som vän av sjöfarten, som Ålands riksdagsledamot i Finlands riksdag och som medlem av vänskapsföreningen till Sverige, förmedla till er den oro som finns hos många riksdagsledamöter här i Finlands riksdag gällande vad de höjda farledsavgifterna i Sverige får för konsekvens. Vi hoppas därför att det ännu skulle finnas möjlighet att se över Sjöfartsverkets beslut om att höja farledsavgifterna, och återta det beslutet, och vädjar om er hjälp i frågan,” avslutar han sitt mejl.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]