Även Malmö har kombiterminal

Som SST kunde berätta i det förra nyhetsbrevet (49/05) har en integrerad kombiterminal öppnats i Helsingborg. Under sommaren har en sådan också öppnats i Malmö hamn. I denna omlastas bl.a. allt gods för Lidl från Nordö Links fartyg till järnväg. I en annan del av hamnområdet omlastas personbilar till järnväg. Därifrån går tre heltåg om dagen med bilar för distribution till Norge och norra Sverige.