Avbeställningar för EUR 333 miljoner

Under verksamhetsåret 2008 noterar motortillverkaren Wärtsilä avbeställningar främst inom segmentet Ship Power till ett sammanlagt värde av EUR 333 miljoner, detta på grund av den globala ekonomiska krisen. Enligt koncernchefen Ole Johansson finns det risk för ytterligare avbeställningar på upp till EUR 800 miljoner. Under det gångna verksamhetsåret ökade koncernens omsättning med 23 procent till EUR 4,6 miljarder. Resultatet före skatt uppgick till EUR 525 miljoner, vilket är 38 procent mer än under 2007. För år 2009 räknar Ole Johansson med att omsättningen kommer att öka med mellan 10 och 20 procent trots risken för avbeställningar.