Australien godkänner danskt boskapsfartyg

Corral Line i Egernsund har fått sitt boskapsfartyg Falconia godkänt av australiska myndigheter efter nya skärpta regler för boskapstransporter. Bland annat har det krävts en omfattande uppgradering av elsystemet för redundans vid nödsituationer. – Vi har mer redundans i elsystemet än ett kryssningsfartyg, säger redare Bjørn Clausen på Corral Line. Det andra boskapsfartyget i rederiets flotta, Finola, uppgraderas också. Finola har dansk flagg medan Falconia seglar under Panamaflagg.