Attack på kryssningsfartyg kan ha varit terroristattack

Flera diplomatiska källor hävdar att attacken på kryssningsfartyget ”Seabourn Spirit” 100 distansminuter utanför Somalias kust var en terroristattack. Det brittiska befälsfacket Numast har fått information från källorna om att fundamentalistisk milis har infiltrerat Somalia från Mellanöstern. Milisien skall också ha upprättat en bas nära Mecka varifrån man spårar fartygsrörelser och lyssnar av radiotrafik. Att det fanns amerikanska passagerare på kryssningsfartyget kan ha varit en orsak bakom attacken. International Maritime Bureau, IMB, som övervakar piratverksamhet på världshaven säger dock att man inte har några indikationer på att det skulle ha varit en terroristattack. IMB säger att attacken inleddes i mörker och att piraterna sannolikt inte visste att det var ett kryssningsfartyg, och ännu mindre hade kunskap om att det fanns amerikaner ombord.