Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik | Skeppsbyggnad | Tank

Åtta fartyg får svensk flagg

Furetank, Älvtank och Erik Thun kommer att flagga in sex nybyggen. Furetank flaggar dessutom in två befintliga fartyg.

Under en tillställning på Donsö under måndagen med bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth meddelade tre rederier inom Gothia Tanker Alliance att deras sex nybyggen kommer att få svensk flagg.

– Vi är väldigt stolta i dag, säger Lars Höglund, vd på Furetank, till Sjöfartstidningen.

Först att lämna

Furetank var bland de första rederierna som valde att lämna svensk flagg under 2009. De valde då den färöiska flaggan i stället. Men enligt Lars Höglund har målet alltid varit att komma tillbaka.

– Redan från början organiserade vi det hela för att kunna ta tillbaka fartygen till svensk flagg. Och nu gör vi det.

För Furetanks del handlar det om tre nybyggen som får svensk flagg när de levereras med start under 2018. Dessutom återför de Fure Nord och Fure West till det svenska registret.

– I första läget är det de här fem. Men fungerar det här bra så är de övriga fartygen aktuella också.

Byggdes för dansk flagg

Även Älvtank, som redan har sin flotta med svensk flagg, flaggar in sina två nybyggen.

– Vi har hela flottan med svensk flagg. Men från början bygdes nybyggena med för dansk flagg. Men med tiden så har förutsättningarna förbättrats vilket gör att vi nu väljer att sätta svensk flagg även på våra två nybyggen, säger Christian Nilsson, vd på Älvtank.

Det sista och åttonde fartyget som flaggas in kommer från Erik Thun AB.

Ingen väljer tonnageskatt

Dock kommer inga av de fartyg som nu aviserats för svensk flagg att gå in i tonnageskattesystemet. Detta på grund av omständigheter i hur systemet är utformat.

– Vi kan inte gå in med våra fartyg i tonnageskattesystemet i Sverige så som det är konstruerat i dag, säger Anders Källson, vd på Erik Thun, till Sjöfartstidningen.

25-procentsregeln problematisk

Framför allt nämner rederierna den del i tonnageskattesystemet som kräver att fartyg inte får trafikera inom Sverige mer än 25 procent av tiden på ett år. Detta tillsammans med att man måste ingå i systemet i tio år, och några andra besvärande regler, gör att det blir alldeles för osäkert att ansluta sig.

– Vi vet ju inte hur vi kommer att köra fartygen i framtiden. Det gör att det blir alldeles för osäkert att gå in i en så lång period, säger Lars Höglund.

Oklart vad som händer

– Det är fortfarande oklart vad som händer om vi efter några år helt plötsligt börja köra mer än 25 procent av tiden på Sverige. Blir vi då återbetalningsskyldiga, eller åker ur? Som tonnageskattesystemet ser ut i dag är det alldeles för osäkert, säger Christian Nilsson.

På plats i dag fanns också infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Han hoppas att detta är vändpunkten och att svensk sjöfart nu ska fortsätta växa.

Läs fler kommentarer i nästa nummer av Sjöfartstidningen som kommer i mitten av december.

Kommentarer

 • Anonymous

  Fint!!!!

 • F.d sjöman

  ÄNTLIGEN!
  En riktigt positiv nyhet som rör svensk sjöfart. Det var verkligen på tiden, efter alla år av kräftgång och pessimism. Hoppas det nu blir fler ståtliga skepp och mer jobb till Svenskt sjöfolk.

 • Raymond Lindqvist

  Låter ju fantastiskt men var blir jobben för svenskt manskap av ?

 • 1/E

  Trevliga nyheter! Hoppas trenden håller i sig!

 • anonym

  svensk flagg svensk besättning,

 • Anonymous

  svensk flagga leder till svenska arbetstillfällen

 • Rolf B Bertilson

  Det här ju bara good news för alla oss som har levt med, som lever med och för sjöfart. Det sätter ytterligare ett tryck på nödvändigheten att se över tonnageskatten som blev så fel trots många års diskussion. Men, välkommen till ett liv med svensk flagga i aktern. Bra för klustret och inte minst för utbildarna av sjöbefäl i Kalmar och Göteborg. Och inte minst för att det ger tillfällen till jobb för unga svenska pojkar och flickor. Vilken bra nyhet! Tack för den!

 • Sett utifrån min horisont är det på tiden att man flaggar svenska fartyg under svensk flagg men
  Donsö-gänget är inga döskallar som går på Statens finter. Låt Donsöredarna utforma den nya sjöfartspolitiken. De som sitter i Riksdagen vet inte Sveriges bästa varken på kort eller lång sikt. när det gäller att hålla igång ett globalt transportsyatem.

 • Anonymous

  Varför flaggar de svenskt då de inte väljer att utnyttja tonnageskatten, är det några andra regler som gör att det helt plötsligt är förmånligt med svensk flagg igen?

Artikeln är stängd för fler kommentarer