Fotograf: Riksdagen/Adam Bergman

Kategori: Ekonomi | Juridik | Politik

”Åtta års långbänk om tonnageskatten”

Socialdemokraterna inledde arbetet med en tonnageskatt redan 2004, men reformen förhindrades under moderaternas tid vid makten och drogs i långbänk i åtta år, menar Leif Jacobsson (S) i en replik till Boriana Åbergs (M) debattartikel om tonnageskatten.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�fartspolitik behövs”” href=”http://www.sjofartstidningen.se/langsiktig-sjofartspolitik-behovs/”>Boriana Åbergs (M) debattartikel om tonnageskatten.

Det är givetvis glädjande att den senaste tonnageskatteutredningens förslag har presenterats. Betänkandet kommer nu att beredas och analyseras i vanlig ordning bland annat genom en remissrunda. Eftersom införandet av ett tonnageskattesystem är ett statligt stöd måste det även notifieras och godkännas av EU-kommissionen innan det kan träda i kraft. Det är positivt att idén om en tonnageskatt nu fått stöd över blockgränsen och även av moderaterna. Lite självkritik hade dock varit klädsamt. Faktum är att den tidigare moderate finansministern Anders Borg direkt misskött denna fråga och nästan gjort allt vad han kunnat göra för att först förhindra och sedan försena tonnageskatten.

Inte utflaggning till bekvämlighetsflagg

Förseningen har kostat Sverige tusentals försvunna sjöfartsjobb och ett stort antal utflaggade fartyg. Utflaggningen har skett inte till så kallade lågkostnadsländer utan till stater som Finland och Estland i vårt närområde och de fartyg vi pratar om är bland annat fartyg i vanlig färjetrafik i Östersjön. I Västsverige har ett antal rederier flaggat ut sina fartyg till Färöarna.

”Snarare trots än tack vare moderaterna”

Fördvärgligandet av den svenska handelsflottan kunde ha förhindrats. 2004 tillsattes en tonnageskatteutredning av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Den första tonnageskatteutredningen kom i februari 2006 med sitt betänkande. Efter regeringsskiftet fanns inget intresse hos den nya borgerliga alliansregeringen att genomföra förslaget. Inte heller brydde den sig om riksdagens tillkännagivande i frågan år 2007. I budgetpropositionen 2008 utlovades att regeringen skulle se över frågan och när inget hända följde skatteutskottet upp frågan i ett yttrande till konstitutionsutskottet den 28 oktober 2008. Ingenting hände. Så fortsatte det även in i valperioden därpå. Opinionstrycket fick dock den borgerliga regeringen att i januari 2013 besluta att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda frågan om tonnageskatt vars resultat nu föreligger.

Tonnageskattefrågan rör sig framåt, men det är snarare trots än tack vare moderaterna!

Leif Jakobsson (S), vice ordförande i Skatteutskottet

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Helt fel timing av allianspolitiker att komma med kritik i detta ärende nu. De har som sagt förhalat/förhindrat ett införande av tonnageskatten. Troligen av ideella skäl. En högerpolitiker gillar inte att dela ut branschstöd överhuvudtaget. Företag som inte kan klara sig utan stöd/subventioner skall slå igen.Punkt-slut! Det hade varit bättre om de hade varit ärliga med detta och sagt ett skarpt nej redan från början. Då hade kanske många ungdomar inte slösat bort sin tid på en sjöbefälsutbildning, som ju inte tycks leda till jobb i Sverige i alla fall.Man får hoppas att de rödgröna nu kommer till skott med detta. Faran är väl dock att de t kommer att stupa på finansieringen.Man har ju sina orubbliga principer även i det lägret.

 • Johan hullberg

  I sverige lär det finnas 1 miljon fritidsbtar och vår kust är lång men snart har vi
  Varken flotta, handelsflotta eller fiskeflotta kvar .

 • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

  Tack Leif! Vi instämmer att frågan är bråttom och att vi förlorat arbetstillfällen! Vi är också extra glada åt den enighet som tycks råda över partigränserna i frågan.

 • Fd Moderatväljare från Skärham

  Vilket dravel!
  Ingen är väl betjänt av att prata om vad som inte gjordes under de senaste åtta åren. Det är ju endast framtiden vi kan påverka så se till att jobba på de förändringar vi så väl behöver istället.
  Nu har sossarna chansen att göra nått som dom borgerliga inte gjorde, men tar dom den?

 • Anonymous

  Innan vi inför Tonnageskatten måste det utredas vem som bär skulden till förslaget/förhalningen av förslaget. För det är ju därför det införs. För att ni politiker ska kunna visa hur duktiga ni är kontra hur usla det andra blocket är. Inte är det ju för att rädda/skapa jobb inom sjöfarts-sektorn. DET ABSOLUT VIKTIGASTE I DENNA FRÅGA ÖVERHUVUDTAGET ÄR JU ATT POLITIKER-POÄNGEN HAMNAR RÄTT. DET VERKAR JU SÅ ? SKIT I SJÖFARTEN FÖR ALL DEL. In med en motion nu när man verkar ha ett bra förslag. Eller ska vi ha en utredning till om vem som ska lämna in den också ?

 • Anonymous

  Hade varit intressant att veta vilka Rederier som det har gått så bra för att en tonnageskatt ska ha någon inverkan ! Minskningen av handelsflottan har väldigt lite med tonnageskatt att göra, tror jag ! Först måste Rederierna gå så bra att överskottet kan beskattas ! De som har försvunnit har troligen inte haft ens en tillräckligt stor förtjänst för det, utan hellre likviderat bolaget !

  • SJ

   Det ligger väldigt mycket sanning i vad du skriver.

  • Anonymous

   Nu har det ju varit några tuffa år för många men man får väl både hoppas och förutsätta att det kan bli lite vinst i framtiden, annars kan man ju lägga sig ner och dö direkt.
   Och den eventuella vinsten hade ju varit perfekt om den kunde sparas till att byta upp sig till nyare båtar tex istället för att skatta bort en god bit.

 • Clark Kent

  Vi kan väl inte öka sjöfarten med Miljöpartiet i regeringen. Sjöfarten släpper ju ut koldioxid vilket då räknas som svenska utsläpp. Mycket bättre att de bokförs hos Panama eller något annat land som ändå struntar i det, då hamnar de i alla fall inte på vårt samvete och vi kan berömma oss av att bidra till en bättre miljö.

 • Anonymous

  Ett klasikt branch mord! Eller konsten att se till att folk inte jobbar till sjöss något mer. Ens barn skall vara på landbacken så slipper någon må dåligt i släkten.

 • Leif Remahl

  Leif har helt rätt i sin bedömning av finansminister Anders Borgs agerande som jag är helt övertygad om grundades på politisk (moderat) ideologi dvs staten skall inte gynna eller särbehandla s.k. särintressen till vilket bland annat tydligen svensk sjöfart, Sveriges försvar, pensionärer m. fl. tillhör. Kanske rätt tillfälle att damma av den gamla sagan om kejsaren utan kläder ?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]