Kategori: Ekonomi | Juridik

Att segla långsamt kan vara olagligt

”Slow steaming” har blivit blivit ett begrepp inom sjöfarten efter Lehman Brothers kollaps och krav på sänkta CO2-utsläpp.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]å sänkta CO2-utsläpp.

Bunkerförbrukningen är ju exponentiell mot farten och att sänka farten med ett par knop kan reducera kostnaderna rejält. Detta har många rederier utnyttjat för att sänka bunkernotan och därmed CO2-utsläppen samtidigt som framförallt containerrederierna kan absorbera den överkapacitet som finns.

Nu finns det dock en dom som i vissa fall kan göra att rederier blir skadeståndsskyldiga gentemot befraktare. En brittisk domstol har enligt brittiska The Loadstar avvisat ett överklagande där ett rederi blivit stämt av en befraktare för att man inte uppfyllt kravet på ”utmost despach”, det vill säga att skyndsammast leverera lasten.

Clipper Bulk Shipping hade chartrat bulkfartyget Pearl C från Bulk Shipping Union för nio till 12 månader. Under tiden ska Bulk Shipping Union ha beordrat befälhavaren att sänka farten under de 13 knop som stipulerades i befraktningsavtalet. På grund av detta valde Clipper att hålla inne charterhyra, något som ledde till att de stämdes av Bulk Shipping Union. Nu har alltså Clipper fått rätt i den brittiska domstolen, det går inte att segla med lägre fart än vad som avtalats.

Även om detta fall gäller bulksjöfart finns det enligt flera bedömare en uppenbar risk att detta kan ”spilla över” också till linje- och containersjöfarten där ”slow steaming” numera är mycket vanligt. Enligt jurister som Loadline pratat med ger domen lastägare/befraktare ett gott underlag för att stämma rederier som underpresterar i förhållande till avtalsvillkoren och att då kunna dra av charterhyra för den förlorade tiden.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]