Återbäring från kaskoklubb

Norwegian Hull Club har beslutat betala tillbaka fem procent av medlemmarnas inbetalda premier. Orsaken är att man inte haft några större försäkringskrav i år, samtidigt som premieintäkten uppgår till USD 134 miljoner.