Åter öppet för lastning i Butinge

Före årsskiftet skadades förtöjningsbojen för utlastning av olja i Butingeterminalen. Den reparerades under januari och efter inspektion av American Bureau of Shipping är den åter certifierad.I fjol lastades 6,12 miljoner ton olja vid Butingeterminalen, jämfört med 7,24 miljoner ton under år 2004. Volymen är dock större än väntat, eftersom Mazheikiu Nafta endast hade budgeterat med 5 miljoner ton för 2005.