Aston bygger egen flotta vid eget varv

Den ryska koncernen Aston, med jordbruksprodukter som huvudverksamhet, bygger upp en egen fartygsflotta. Det första fartyget i serien ”Aston Trader” byggdes om för cirka USD 2,15 miljoner och levererades i fjol. Fartyg nummer två, ”Aston Explorer” om 2.730 ton dw, inledde den 18 februari sin jungfruresa till Grekland. Båda fartygen har konverterats och moderniserats vid koncernens eget varv, Morjak, som skall konvertera fler torrlastfartyg till tankfartyg för vegetabiliska oljor och lätta oljeprodukter. Projektet kostar totalt ca USD 18 miljoner och beräknas ta tre år.Morjak inleder i år byggandet av en serie om 20 fiskefartyg för Aston. De första tio skall byggas 2005–2006 och därefter 4–5 fartyg per år. Priset per fartyg beräknas till cirka USD 2,4 miljoner.