Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Kultur

Åsiverkens klassiker har gjort sitt

I nära 50 år har den isbrytande bogserbåten från varvet i Åmål assisterat sjöfarten utmed västkusten.

Brofjorden och raffinaderiet i Lysekil, hamnarna i Uddevalla, Stenungsund och Göteborg, samt Vänern och Trollhätte kanal. Det har varit de huvudsakliga arbetsområdena för bogserbåten Dynan under en stor del av dess snart 50 år långa liv. Men i och med att Svitzer fått leverans av nybygget Svitzer Embla (se s. 44–47) är det dags för Dynan att lämna över uppdraget som isbrytande hamnbogserbåt.

Dynan byggdes på Åsiverken AB i Åmål och levererades i januari 1974 som den andra båten i en serie om totalt tre bogserbåtar som levererades till Bohus Tug Ltd AB i Uddevalla. De andra två fick namnen Bonden och Bohus. 

Hans Nordström är son till Gösta Nordström som grundade Åsiverken år 1946. I slutet av 1950-talet köpte han och hans bror Erik Nordström varvet från sin pappa och drev det till nedläggningen år 1983. Han minns bygget av de tre båtarna.

– Det var en väldigt trevlig order som vi fick från Bohus Tug och vi hade ett väldigt fint samarbete med dem under bygget. De hade sitt säte i Uddevalla, men båtarna stationerades i Lysekil, säger Hans Nordström.

Bakgrunden till ordern var bygget av det nya raffinaderiet i Lysekil, Scanraff som invigdes i maj 1975 och som hade kapacitet att ta emot några av dåtidens största tankfartyg. För det krävdes starka bogserbåtar med isbrytarkapacitet och extra utrustning.

– Det var tre stora bogserbåtar med nära 4 000 hästkrafter vardera. De blev dessutom byggda med brandbekämpningsutrustning. För oss var det en stor order som var väldigt rolig att få bygga, säger Hans Nordström.

”Gick inte att dra omkull dem”

En annan som har erfarenhet av alla de tre bogserbåtarna i serien är chiefen Bernt Säfström. Han var med på Åsiverken som inspektör när Bonden byggdes, den sista av de tre bogserbåtarna och har även jobbat i både Dynan och Bohus.

– Alla tre var väldigt kraftfulla och stabila bogserbåtar, det gick inte att dra omkull sådana båtar. De var väldigt stabila i vattnet och bra bogserare överlag och även bra att vara i med fina utrymmen och bostäder, säger han.

Hans favorit av dem var Bonden.

– Det var den sista båten i serien och den blev den bästa, så som det ofta är med systerbåtar. Det var lite smågrejer som rättades till som gjorde att Bonden blev bäst, säger Bernt Säfström.

  • Ursprunget. Dynan i Uddevalla. Foto: Lennart Rydberg
  • Stjärnan. Dynan med Johnsonmärket i skorstenen. Foto: Rickard Sahlsten
  • Dynan i Röda Bolagets klassiska färger. Foto: Lennart Rydberg
  • Dynan i Röda Bolagets klassiska färger. Foto: Krister Bång
  • Dynan i Svitzers kostym. Foto: Lennart Rydberg
  • Dynan i Svitzers kostym. Foto: Krister Bång Foto: Lennart Rydberg

Haft många skorstensmärken

Under åren har de tre bogserbåtarna följt varandra mer eller mindre i samma vatten, även om Bonden tjänstgjorde i Stockholm under namnet Heimdal mellan 1977 och 1988 samtidigt som Dynan var utlånad inom Svitzer under ett par år i mitten av 2000-talet under namnet Svitzer Munin.

En av de större ombyggnaderna som gjorts på alla de tre båtarna är att de öppna bryggvingarna byggdes in i slutet på 1980-talet.

Genom historien har de tre bogserbåtarna haft ett flertal olika utseenden. Under tiden hos Bohus Tug pryddes skorstenarna av ett stort B. Bohus Tug var ett bolag som bildades 1971 i samband med att Uddevallavarvets glansdagar var över och som ägdes av Uddevalla stad. I början av 1980-talet köptes bolaget av Johnsonkoncernens Scandinavian Towage & Salvage AB, vilket gjorde att bland annat Dynan fick Johnsonmärket i skorstenen. Men Johnsonkoncernen sålde 1986 sin del till AB Neptun-Röda Bolaget som 1987 ombildades till Röda Bolaget AB. Under 1999 köptes de av Svitzer som ett par år senare målade om båtarna i sina färger.

Dramatisk förlisning

Dynan har nu sålts till Alfons Håkans i Åbo och döpts om till Leo. Även systerbåten Bonden fick ett nytt liv i Åbo under 2018 då hon såldes till Alfons Håkans och fick namnet Hurtig.

Dynan heter numera Leo, här fotograferad 28 juli 2021 i Yaras industrihamn i Nystad. Foto: Joachim Sjöström.

Bohus fick däremot ett tragiskt öde. Fartyget förliste den 16 mars 2007 utanför Käringön efter att ha fått maskinproblem. Bohus gick på grund i området ett par timmar senare och slogs sönder helt mot klipporna i den tilltagande vinden och sjön. 

I Sjöfartsinspektionens haverirapport framkommer att den troligaste orsaken till motorstoppet var en trasa som glömts kvar i dagtanken en tid före händelsen. I den relativt grova sjön kom den i rörelse och täppte till bränsletillförseln till huvudmaskinen.

FAKTA: Tre klassiska bogserbåtar från Åmål

Namn: Bohus, Dynan och Bonden.

Byggda: 1974 och 1975.

Beställare: Bohus Tug Ltd AB.

Varv: Åsiverken AB i Åmål.

Maskin: Pielstick 6PC2-5L (Lindholmen S.E.M.T) på
3 900 ehk (2 870 kW). 

Öden: Bonden såldes till Alfons Håkans 2018 och heter nu Hurtig, Bohus förliste utanför Bohuslän 2007 och under våren 2021 såldes även Dynan till Alfons Håkans och har nu namnet Leo.