Århus Værft nära konkurs

Århus Værft A/S är nära att förklaras i konkurs efter en tids finansiella problem. Advokater har granskat företaget och funnit att det inte finns möjligheter för rekonstruktion och att en konkurs är trolig. Problemen för Århus Værft A/S startade efter att beställaren av lyxfartyget Amande sonika vägrade att ta leverans av fartyget. Detta lämnade företaget med en räkning på DKK 120 miljoner. Århus Værft har ytterligare fyra lyxyachter under konstruktion.