Århus kan bli varvsstad igen

Århus kan än en gång komma att placera sig på kartan över världens varvsstäder. Århus Yards som har bildats för att bygga två mega-yachter ligger i förhandlingar med flera rederier om byggande av mindre containerfartyg. Uppgifterna kom fram nyligen när det nya stödpaketet till danska varv blev klart. I detta fanns ansökningar om stöd för byggande av containerfartyg från Odense-varvet och från Århus Yards. Namnen på eventuella beställare hålls strikt hemliga och några intentionsavtal har ännu inte skrivits under, men i Århus hoppas man på ett kontrakt på ett eller två fartyg. Skroven kommer i så fall att byggas av varv i någon av de baltiska staterna eller i Svarta Havet och bogseras till Århus för färdigställande.