Århus kan bli varvsstad igen

Århus kan än en gång komma att placera sig på kartan över världens varvsstäder. Århus Yards som har bildats för att bygga två mega-yachter ligger i förhandlingar med flera rederier om byggande av mindre containerfartyg. Uppgifterna kom fram nyligen när det nya stödpaketet till danska varv blev klart. I detta fanns ansökningar om stöd för byggande av containerfartyg från Odense-varvet och från Århus Yards. Namnen på eventuella beställare hålls strikt hemliga och några intentionsavtal har ännu inte skrivits under, men i Århus hoppas man på ett kontrakt på ett eller två fartyg. Skroven kommer i så fall att byggas av varv i någon av de baltiska staterna eller i Svarta Havet och bogseras till Århus för färdigställande.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.