Fotograf: Mats Börje / Havs- och vattenmyndigheten

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Specialfartyg

Argos till återvinning i Danmark

Undersökningsfartyget Argos är nu redo att att skrotas i Danmark. Samtliga miljötillstånd är klara och fartyget ska omgående levereras till skrotningsföretaget Fornæs ApS i Grenå. 

Redan hösten 2011 beslutade Havs- och vattenmyndigheten att skrota undersökningsfartyget Argos till följd av att man funnit asbest ombord. Vid en kontroll av personalen som arbetat ombord visade det sig att två personer hade fått plack eller begynnande plack i lungorna, det vill säga godartade förändringar i lungsäcksväggen. 

För dyrt att sanera

Eftersom det skulle bli för dyrt att sanera och rusta upp fartyget beslutade sig myndigheten för att skrota fartyget, som sedan november 2011 legat stilla vid Tånguddens hamn i Göteborg.

– Vi sålde Argos redan i augusti 2012 till ett danskt företag. Men först nu är alla nödvändiga miljötillstånd klara och fartyget kan levereras till köparen, säger Stefan Rehnström, controller på HaV, i ett pressmeddelande.

Flera tillstånd krävs 

Eftersom asbest är ett miljöfarligt avfall får det inte exporteras hur som helst. Det krävs flera tillstånd från både Naturvårdsverket i Sverige och den danska motsvarigheten. 

– Köparen måste kunna visa att asbesten tas om hand på ett miljösäkert sätt, både hos dem och i kommunen. Nu är alla tillstånd klara och vi kan avsluta den affären. Undersökningsfartyget Mimer är fortfarande till försäljning, säger Stefan Rehnström.

Uppsägning av personal

I samband med skrotningsbeslutet bestämde man sig för att avveckla myndighetens rederiverksamhet i sin helhet – ett beslut som ledde till att 15 personer sades upp. 

Beslutet att avveckla rederiverksamheten innebär också att Sverige i nuläget saknar ett eget undersökningsfartyg som kan utföra miljöövervakning på öppet hav. I september 2012 gav därför regeringen i uppdrag till Sjöfartsverket att utreda statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg samt att se över hur statens fartygsresurser kan användas mer effektivt. I december 2012 presenterades den utredningen och frågan är nu under beredning vid regeringskansliet.