Fotograf: Cecilia Lindman

Kategori: Försäkring

Årets tryggaste arbetsplats 2015

Godby Shipping prisbelönas och främjar motionering bland sjöfolk.

Det åländska rederiet Godby Shipping har utsetts till ”Årets Tryggaste Arbetsplats 2015” av Alandia Försäkring. Motiveringen lyder: ”Hos Godby Shipping har särskilt uppmärksammats det arbete som gjorts för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, både den fysikaliska och den psykosociala samt deras låga antal anmälda skadefall i förhållande till antal anställda.”

Priset på 3.000 euro delades ut under Sjöfartens Dag i Mariehamn den 21 maj 2015.
– Vi riktar ett stort tack till vår besättning ombord och i kontoret som har bidragit till detta. För att alla ska ha möjlighet att ta del av priset kommer det att ges som pris i Sjömansservicebyråns minuttävling 2016, säger Eva-Mikkoila Karlström, vice vd på Godby Shipping.
 Sjömansservicebyråns minuttävling går ut på att samla poäng under ett år genom att motionera.