Fotograf: Arctia Shipping

Kategori: Politik | Specialfartyg

Arctia får redarkritik

Statliga Arctia Shipping kritiseras för att inte fokusera tillräckligt på sitt egentliga uppdrag, isbrytningen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]a uppdrag, isbrytningen.

I en skrivelse till Statsrådets kansli, Kommunikationsministeriet och Trafikverket uttrycker branschorganisationen Rederierna i Finland sin oro över verksamheten inom det statsägda rederiet Arctia Shipping.

”Vi hoppas att staten i egenskap av ägare förutsätter att företaget skulle koncentrera sig på att sköta sitt basuppdrag och använda alla sina resurser till att kontrollera kostnaderna, så att man konkurrenskraftigt kan erbjuda sina tjänster när det blir aktuellt med anbudsförfarandet för den nya isbrytaren,” skriver redarna.

Säljer Botnica

Enligt vad Rederierna i Finland erfar kommer Arctia Shipping att sälja sin kombiisbrytare Botnica till Tallinns hamn för EUR 50 miljoner. Försäljningsvinsten skulle enligt branschorganisationen användas för att beställa en ny hamnisbrytare och för att låta bygga en flytande kontorsbyggnad.

– Vi anser att vinsten tillhör staten och skall användas för anskaffningen av den nya isbrytare som Trafikverket beställer. Då skulle förhöjningstrycket på farledsavgifterna minska. Vi kan inte heller förstå att man bygger egna kontorsutrymmen då det finns gott om utrymmen att hyra på marknaden, säger Olof Widén, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Ny linjedragning behövs

Branschorganisationen anser att Arctia Shippings verksamhet fortfarande bygger på den föregående trafikministerns linjedragning, där försäljningsvinster skulle kvarstå för isbrytarrederiets bruk.

– Om det verkligen är fallet tror vi att idén bakom beslutet är att Arctia Shipping skulle beställa den nya isbrytaren. Situationen har emellertid förändrats och därför borde man ompröva beslutet och dra nya riktlinjer som motsvarar nuläget, understryker Widén.

Konkurrens med privata sektorn

Rederierna i Finland kan inte godkänna att kapital från försäljning av fartyg som är ämnat för att sköta basuppdraget, används för anskaffning av en bogserare. Detta hör inte till Arctia Shippings kärnverksamhet och konkurrerar dessutom med den privata sektorn.

Vidare anser Rederierna i Finland att även de övriga kombiisbrytarna kan säljas och vinsten användas för att förnya isbrytartonnaget.

– Vi anser att offshoreverksamhet inte heller hör till Arctia Shippings basuppdrag. Detta tonnage borde man avyttra nu när gällande charteravtal höjer priset.

Nöjd med specifikationen

Rederierna i Finland har utgått från en öppen diskussion om den nya isbrytarens tekniska egenskaper, verksamhetsmodell, operation och finansiering.

– Utgående från de senaste beluten litar vi på att ärendet avancerar i rätt riktning, förutsatt att även finansieringsmodellen blir löst på ett sätt som inte leder till oskäliga höjningar av farledsavgifterna, understryker Widén.

Redarorganisationen är nöjd med att man har kommit fram till en konventionell isbrytare som beställs av Trafikverket. Operationen av isbrytaren tilldelas genom anbudsförfarande.

– Modellen är bra och borde utökas till alla fartyg som ägs av staten. På detta sätt kan kostnaderna reduceras och konkurrens erhålls så långt som det är möjligt med specialtonnage.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]