Mikael Lindmark från Seko sjöfolk och Lennart R Jonsson från Sjöbefälsföreningen lät sina medlemmar komma till tals på scenen. Riksdagspolitikerna Johanna Rantsi (M) och Mattias Ottosson (S) fick svara på frågor.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Arbetsmarknad

”Är det inte lite pinsamt?”

Sjöfacken frågade sina medlemmar vad de ville fråga beslutsfattarna i Almedalen – och ställde sedan frågorna till politiker från trafikutskottet.
På en stor videoskärm svarar en befälhavare i ett stort färjerederi på varför han vill arbeta under svensk flagg. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]medalen – och ställde sedan frågorna till politiker från trafikutskottet.”} /–>

På en stor videoskärm svarar en befälhavare i ett stort färjerederi på varför han vill arbeta under svensk flagg. 

– Jag är utbildad i Sverige, finansierad av svenska skattemedel. Det är viktigt för mig att verka i Sverige, för annars får något annat land återbäringen av den investering som lagts på mig, säger han.

Andra vill jobba under svensk flagg för att ingå i det svenska socialförsäkringssystemet. 

Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk och Lennart R Jonsson, vd för Sjöbefälsföreningen, leder seminariet ”Utan svensk flagg – hur garanterar vi hela Sverige försörjning, säkerhet och försvar”. Mikael Lindmark ger sin bild av dagsläget i det svenska fartygsregistret.

– Det finns idag segment som vi helt saknar under svensk flagg. Vi har tankfartyg och färjor, men vi har inga gastankers, inga containerfartyg och inga bulkfartyg för LKAB:s koltransporter under varken svensk flagg eller svenskt ägande, säger han. 

Räcker inte med fartyg

Det räcker heller inte med fartyg, det måste också finnas personal ombord betonar de fackliga organisationerna. Lennart R Jonsson menar att svenska sjöbefäl har blivit en exportvara. 

– Utländska aktörer dammsuger marknaden och tar in våra sjöbefäl. Har vi väl tappat dem kommer de inte tillbaka, säger han. 

Johanna Rantsi (M), som deltar i seminariet tillsammans med kollegan i trafikutskottet Mattias Ottosson (S), säger att hon känner igen bilden som målas upp.

– Sjöbefälsskolorna berättar att många studenter inte hamnar på sjön efter sin utbildning. Och jag hör också att studenter helst vill jobba på svenskflaggade fartyg, säger hon. 

Frågor från medlemmarna

Via förinspelade videosnuttar får fackförbundens medlemmar ställa frågor till politikerna. En motorman är rakt på sak. 

– Är det inte lite pinsamt att det kör omkring en danskflaggad ambulansbåt i Göteborgs skärgård? undrar han.

Johanna Rantsi svarar.

– Det är jättepinsamt och det visar på att de svenska regelverken inte fungerar. Precis lika pinsamt är det att NOS nya fartyg inte heller har svensk flagg. Vi behöver få till bättre villkor, säger hon. 

Mattias Ottosson (S) menar att när det gäller ambulansbåten hade regionen kunnat ställa krav på svensk flagg i upphandlingen.

– Jag hävdar att det går att göra genom att använda ett undantag. Jag har påpekat det men inte fått gehör från ministern, säger han.

”Bara tomma ord”

En annan medlem undrar varför inget händer trots att alla politiker länge sagt att sjöfarten är viktig. Nu talar man om att förbättra villkoren för svensk sjöfart. Är det återigen bara tomma ord?

Mattias Ottosson tar bollen.

– Jag hoppas på leverans så fort som möjligt, men jag är orolig. Det finns solklart en undre gräns för när det inte går att rädda. Nu måste vi bli bäst i Norden så att vi kan konkurrera, säger han. 

Förutom frågor har sjöfacken samlat in uppmaningar till politikerna. ”Ni måste göra det attraktivt att gå till sjöss”. ”Flagga hem fler fartyg”. ”Vi behöver långsiktiga satsningar och modiga beslutsfattare”. Foto: Klara Johansson

Nej till sjöfartsminister

En medlem i befälsfacket undrar om politikerna tycker att det borde finnas en dedikerad sjöfartsminister. Nej, tycker Mattias Ottosson.

– Sjöfarten fungerar inte om inte järnvägen till hamnen fungerar. Transportslagen hör ihop, säger han.

Däremot är han kritisk till att infrastrukturministern idag även är bostadsminister och har hand om bostadsfrågor.

– Det tror jag blir för mycket, säger Mattias Ottosson.

Johanna Rantsi betonar att det är en förmån att, som representant för ett stort parti, få möjlighet att fördjupa sig i specifika frågor.

– Det är bra att de stora partierna har pekat ut sjöfarten som såpass viktig att en person behöver vara ansvarig, säger hon.

Har tagits för given

En styrman vill veta varför politikerna inte har prioriterat svensk sjöfart. Johanna Rantsi har svar.

– Min upplevelse är att sjöfarten har tagits för given. Ni flyter på oavsett. Det krävdes kris och krig för att få upp ögonen och det var först under pandemin, eller när det blev stopp i Suezkanalen, för då blev det panik i industrin. Det är svårt att prioritera något som tas för givet, säger Johanna Rantsi. 

Vad gör vi om den svenska handelsflottan blir obefintlig, undrar en medlem. Det ser nästan ut att gå en rysning hos de båda politikerna på scenen i Almedalen.

– Det får inte hända. Det skulle vara att likställa med att lägga ner försvaret. Vi behöver svenska fartyg för landets försörjning, så dit ska vi inte komma. 

Hela seminariet går att se i efterhand här.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]