Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

APM Terminals lämnar Blixtsystemet

APM Terminals har tecknat avtal med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco om en skräddarsydd bemanningslösning för den personal som arbetar extra.

Från och med den 1 oktober kommer extrapersonal till containerterminalen APM Terminals i Göteborg att tas in via Adecco.

– Huvuddelen av det arbete som utförs på terminalen kommer även fortsättningsvis att genomföras av tillsvidareanställda medarbetare. Men genom samarbetet med Adecco ökar APM Terminals flexibliteten och tillförlitligheten under tider och perioder då man behöver extra bemanning för att hantera specifika önskemål från kunderna, säger Henrik Kristensen, vd för APM Terminals Gothenburg, i ett pressmeddelande.

Anpassad personalstyrka 

– Liksom hos andra serviceföretag kan dagliga arbetsflöden förändras. I vår verksamhet ser vi väderförhållanden som påverkar fartygsplaner, sista minutenförändringar i leveranskedjan eller oplanerad frånvaro, vilket gör att vi måste kunna anpassa vår personalstyrka efter kundernas önskemål. Vi räknar med att den nya bemanningslösningen leder till ökad kundnytta som även attraherar fler kunder och volymer, säger Henrik Kristensen.

Lämnar Blixtsystemet

APM Terminals har tidigare ingått i det så kallade Blixtsystemet, där man delat extrapersonal med tre övriga terminaler i Göteborg. I dag arbetar drygt 300 personer som timvikarier i Blixtsystemet, som delas av APM Terminals, Logent Ports & Terminals AB och Gothenburg Ro/Ro Terminal AB. Till Adeccos bemanningspool kommer både de som i dag arbetar inom Blixtsystemet, men även andra intresserade, ha möjlighet att söka.

De medarbetare som kommer att arbeta ofta och mycket i den nya bemanningspoolen uppges även få bättre anställningstrygghet. APM Terminals samarbete med Blixtsystemet upphör helt vid årsskiftet.