API framhäver kostnaderna för destillerade bränslen

American Petroleum Institute (API) framhäver ökade kostnader och ökade utsläpp av CO2 vid en övergång till lågsvavliga bränslen i en ny rapport som de presenterat på en konferens International Bunker Industry Association håller i Montreal. Enligt rapporten skulle en övergång till destillerade bränslen kosta USD 67 miljarder fram till 2012 och dessutom öka de totala utsläppen av koldioxid med mellan 1,7 och 6 procent eftersom energiåtgången för att destillera mer bränsle ökar exponentiellt. Dessutom säger API att det är omöjligt att ställa om raffinaderiernas produktion till 2012. Rapporten är ett inlägg i debatten kring IMO:s arbete med revisionen av MARPOL annex VI.