Antiterrorövning i Finska viken

Den 8 juni genomfördes den gemensamma sjöräddningsövningen ”Primorsk-2005” i östra Finska viken. I övningen deltog fartyg och helikoptrar från Finland, Estland och Ryssland. Ryssland stod som värd för övningen, som gick ut på att befria gisslan ombord på ett fartyg som kapats av terrorister.