Antiterrorist-övningar på ”Pomerania”

Omfattande antiterrorist-övningar har genomförts ombord på Polferries färja ”Pomerania”. I scenariot ingick en terroristgrupp, som tog cirka 200 färjepassagerare och besättningsmän som gisslan. Efter sex timmars förhandlingar, stormade en antiterroristgrupp färjan från sjösidan och från helikoptrar och befriade gisslan. I de realistiska övningarna användes även rederiets färjeterminal i Swinoujscie – den var minerad med explosiva och biologiskt aktiva material. I övningen deltog enheter från polisen, kustbevakningen, passpolisen, marinen, brandkåren och antikrisstabsmedlemmar från länsstyrelsen i Szczecin. Gisslans roll spelades av 150 studenter från sjöfartshögskolan i Szczecin.