Antalet sysslolösa containerfartyg fortfarande högt

Totalt 548 containerfartyg om sammanlagt 1.298 miljoner TEU är sysslolösa, vilket representerar tio procent av världens samlade containerflotta mätt i TEU, rapporter Axs-Alphaliner. För första gången överstiger också den sysslolösa så kallade non-operating owner-flottan (NOO) den övriga sysslolösa containerfartygsflottan. Nu är totalt 379 NOO-fartyg sysslolösa.Enligt Axs-Alphaliners undersökning ser situationen fortfarande bättre ut för containerfartygen i det större segmentet, flertalet chartrade mindre fartyg har återlämnats på grund av svårigheterna att finna uppdrag på spotmarknaden. Utsikterna för de kommande fem månaderna ser dystra ut eftersom slutet på högsäsongen förmodligen kommer att innebära flera sysslolösa fartyg. Konsekvenserna av olika tillbakadraganden och rationaliseringar när det gäller rutter kommer också att märkas tydligare i oktober och november.