Antalet grundstötningar ökar i Norge

Under 2006 ökade antalet grundstötningar längs Norges kust till 88, enligt statistik från Sjøfartsdirektoratet. I tio–tolv fall var orsaken att personalen på bryggan hade somnat. I övrigt berodde incidenterna på felnavigering. De flesta olyckorna inträffade i för fartygen kända farvatten och befälhavarna hade i de flesta fall certifikat för att segla utan lots ombord.