Fotograf: Jan G. Rautawaara

Kategori: Container | Fartygsaffärer

Ännu ett Triple-E-fartyg har levererats

Maersk Line tog i fredags leverans på containerfartyget Majestic Mærsk, som är det andra av totalt 20 Triple-E-containerfartyg som ska byggas vid DSME-varvet i Sydkorea. 

Enligt webbsajten Linervision ska nybygget i likhet med seriens första enhet Mærsk Mc-Kinney Møller sättas in på traden Fjärran Östern-Nordeuropa, där hon ska ersätta det inchartrade fartyget Maersk Elba. 

Majestic Mærsk är 399 meter långt och 59 meter brett. Enligt Linervision har hon en dödvikt på 196.000 ton och en kapacitet på 18.270 TEU, vilket är exakt lika mycket som kapaciteten hos Maersk Mc-Kinney Møller. 

I slutet av september anländer Majestic Mærsk till Köpenhamn, där hon kommer att döpas av den danska drottningen Margrethe II. 

Samtidigt närmar sig systerfartyget Mærsk Mc-Kinney Møller Nordeuropa. Den 16 augusti anlöper hon Rotterdam, därefter Bremerhaven den 18 augusti, Gdansk den 21 augusti, Århus den 26 augusti och slutligen Göteborg den 27 augusti – varpå hon åter sätter kurs österut.