Ännu ett starkt kvartal från Wilh. Wilhelmsen

Norska Wilh. Wilhelmsen rapporterar ett starkt tredje kvartal, rörelseresultatet skrivs till USD 74,3 miljoner, en uppgång från 47,8 miljoner under tredje kvartalet i fjol. Rörelseresultatet når nästan upp till andra kvartalets USD 79 miljoner. Intäkterna perioden juli–september hamnar på 714 miljoner, jämfört med 605 miljoner i fjol.Shippingsegmentet inom koncernen gör ett resultat på USD 53,7 miljoner, jämfört med 18,8 miljoner i fjol. Koncernledningen skriver att lastvolymerna ligger på stadiga volymer och att fartygsutnyttjandet ligger högt, dessutom har två fartyg tagits tillbaka från uppläggning.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.