Ännu ett starkt kvartal från Wilh. Wilhelmsen

Norska Wilh. Wilhelmsen rapporterar ett starkt tredje kvartal, rörelseresultatet skrivs till USD 74,3 miljoner, en uppgång från 47,8 miljoner under tredje kvartalet i fjol. Rörelseresultatet når nästan upp till andra kvartalets USD 79 miljoner. Intäkterna perioden juli–september hamnar på 714 miljoner, jämfört med 605 miljoner i fjol.Shippingsegmentet inom koncernen gör ett resultat på USD 53,7 miljoner, jämfört med 18,8 miljoner i fjol. Koncernledningen skriver att lastvolymerna ligger på stadiga volymer och att fartygsutnyttjandet ligger högt, dessutom har två fartyg tagits tillbaka från uppläggning.