Ännu en Novoship-tanker attackerad av pirater

Den 10 maj attackerade pirater Novorossiysk Shipping Companys (Novoship) tanker NS Spirit i Adenviken. Besättningen upptäckte den snabbgående båten med beväpnade personer ombord tillräckligt tidigt för att förbereda sig inför en attack. Besättningsmän på den ryska tankern sköt två nödraketer mot piraterna och kontaktade det ryska marinfartyget Admiral Panteleev, som var 15 sjömil från platsen. En helikopter från marinfartyget kom till undsättning och piraterna avbröt attacken. Admiral Panteleev assisterar nu NS Spirit (byggt 2006, dwt 47.000) på väg till en hamn i Persiska viken.Den 27 april attackerades Novoships aframaxtanker NS Commander av pirater. Nästa dag kvarhöll Admiral Panteleev en båt, tog 29 pirater och deras vapen i förvar.