Ännu en gastanker till Solvang

Solvang i Stavanger har utnyttjat en option hos Hyundai i Sydkorea för ytterligare ett VLGC-fartyg för leverans 2008. Definitivt leveransdatum bestäms senare. Solvang kommer sannolikt att äga 30 procent i fartyget och ta hand om management vid leverans.Rederiet redovisar en vinst på NOK 38,8 miljoner för första kvartalet, en ökning med NOK 9 miljoner jämfört med samma period förra året.