Nybyggena Sten Pro Marine framför Stena Pro Patria på det kinesiska varvet Guangzhou Shipyard International.

Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Skeppsbyggnad

Andra nybygget för Proman Stena Bulk sjösatt

Den andra nybygget för Proman Stena Bulk har sjösatts vid det kinesiska varvet Guangzhou Shipyard International (GSI).

Sjösättningen av Stena Pro Marine ägde rum tidigare i veckan. Totalt ska sex metanoldrivna nybyggen i IMOIIMeMAX-klassen levereras under de kommande två åren: Stena Pro Patria, Stena Pro Mare och Stena Prosperous som kommer att vara Schweiz-baserade Proman och Stena Bulks joint venture-fartyg, samt de tre Proman-ägda fartygen Provident, Progressive och Promise.

I början av november sjösattes det första fartyget i serien, Stena Pro Patria, vid Guangzhou Shipyard International.

Fartygen är på 49.900 dwt och kommer att utrustas med dual fuel-maskineri från MAN (6G50ME-C9.6-LGIM-W) som klarar metanoldrift. Enligt ett tidigare pressmeddelande från Proman och Stena Bulk kommer varje fartyg att använda cirka 12.500 ton metanol per år som marint bränsle.