Wista och IMO kartlägger andelen kvinnor i den globala sjöfarten.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmiljö | Mångfald

Andelen kvinnor i sjöfarten kartläggs

Internationella kvinnonätverket Wista utför i samarbete med IMO en kartläggning av könsfördelningen i den globala sjöfarten.

– Vi behöver hårdfakta om den kvinnliga representationen, eftersom det gör det möjligt för oss att följa och kvantifiera våra ambitioner för det som traditionellt har varit en manligt dominerad sektor. Jag bjuder in alla medlemsstater och maritima aktörer att delta i undersökningen, säger IMO:s generalsekreterare Kitack Lim i ett pressmeddelande.

Flera åtgärder för mångfald

En enkät som kartlägger andelen kvinnor och på vilka positioner de arbetar inom det globala maritima klustret har nu börjat spridas. Undersökningen är ett resultat av det samarbete mellan Women in Shipping and Trading Association, Wista, och IMO som startade förra året.

Det är ett nödvändigt steg framåt för att skapa en mer diversifierad och inkluderande miljö

Despina Panayiotou Theodosiou, ordförande för Wista International

Enkäten är ett led i en serie olika åtgärder med syfte att lägga grunden för vidare diskussion om hur man skapar mer mångfald i den maritima industrins personalstyrka.

– Jämförbara data är en nyckelkomponent i att skapa program och föreslå policies som ska öka andelen kvinnor i sjöfarten. Det är ett nödvändigt steg framåt för att skapa en mer diversifierad och inkluderande miljö i vår bransch. Med vår globala räckvidd kan vi utöka styrkan på denna undersökning och åstadkomma verkliga resultat för att backa upp vår ambition om en inkluderande sjöfartsbransch, säger Despina Panayiotou Theodosiou, internationell ordförande för Wista International.

Enkäten finns här.