Fotograf: Captain Tucker

Kategori: Ekonomi | Juridik | Passagerarsjöfart

AMPM: Skatteverket har inte förstått

Peter Alexandersson, vd för AMPM – det företag som enligt Skatteverket inte varit någon egentlig arbetsgivare för de sjöbefäl som upptaxerats – hävdar bestämt att sjöbefälen varit anställda hos dem och inte NCL. 

– Absolut. Samtliga 28 har varit och är fortfarande anställda hos. Vi har regelrätta anställningsavtal och följer kollektivavtal och så vidare, säger han till Sjöfartstidningen och fortsätter: 

– Tyvärr har varken Skatteverket eller förvaltningsrätten förstått hur vår bransch fungerar, att det är väldigt speciella förhållanden som gäller.

MLC-certifierat företag

Enligt Peter Alexandersson fungerar AMPM som ett traditionellt bemanningsföretag, och han berättar att man sedan förra sommaren också är ett MLC-certifierat bemanningsföretag.

– I samband med certifieringen har vi gjort en del justeringar och sett över anställningsavtal och annat, vilket förresten alla har fått göra i samband med kraven från MLC-konventionen. Och när det gäller anställningsavtalen så tillämpar vi de avtal som SARF har tagit fram, något vi också gjorde tidigare. 

Bristande redovisning

En del i Skatteverkets bevisföring i frågan om vem som varit den egentliga arbetsgivaren har varit att AMPM under de aktuella åren som utredningen gäller inte har redovisat lönekostnaderna för sin uthyrda personal i årsredovisningen. 

– Detta är något som Skatteverket har hakat upp sig på och som tydligen varit en del av deras indiciekedja, men efter att de påpekat att detta var fel har vi nu – ihop med vår revisor – ändrat våra rutiner när det gäller årsredovisning och bokföring, säger Peter Alexandersson.  

”Skatteverket har fel”

Och när det gäller de dokument som Skatteverket hävdar är anställningsavtal med NCL, så anser Peter Alexandersson att dessa dokument är något annat.  

– Nej, det är inga anställningsavtal utan det är i själva verket omborddokument som är till för att uppfylla kraven i MLC.

Stöttar de anställda 

Enligt Peter Alexandersson gör man nu allt för att stötta de sjöbefäl som upptaxerats. 

– Vi jobbar så mycket vi kan för att hjälpa våra anställda, och även NCL är ett moraliskt stöd för oss i det här, när det gäller att de anställda ska må bra, säger han och poängterar är AMPM inte föremål för någon separat utredning från Skatteverkets sida.  

– Nej, vi är inte misstänkta för något när det gäller vare sig bokföring, skatter eller avgifter.