Arkiv

  • Miljöteknik. Tillsammans med flera samarbetspartners deltar nu Ektank AB i projektet Hy-Ekotank med målet att konvertera Ek-Stream eller Ek-River till vätgasdrift med bränsleceller.