Arkiv

  • Utbildning. Tillsammans med fyra andra europeiska universitet med sjöfartsutbildningar har nu Chalmers ingått i ett unikt samarbete som går ut på att lärare vid institutionerna ska kunna ingå i ett utbytesprogram.