Kathy J. Metcalf.

Fotograf: CSA

Kategori: Politik

Amerikansk sjöfartspolitik på årsmöte

Föreningen Svensk Sjöfarts öppna årsmöteswebbinarium bjöd bland annat på en intressant insyn i amerikansk sjöfartspolitik.
På webbinariet inledde Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström med en genomgång av sjöfartsåret. Han sa bland annat att antalet svenskflaggade fartyg har stabiliserats, men är på en alldeles för låg nivå. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]t inledde Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström med en genomgång av sjöfartsåret. Han sa bland annat att antalet svenskflaggade fartyg har stabiliserats, men är på en alldeles för låg nivå. 

– Inom samarbetet Blå Tillväxt måste vi trycka på hårdare på politiken för att man ska förstå behovet av svensk flagg. Det är inte ett behov för fartyg och rederier. Det är ett behov för Sverige och ett behov för industrin och totalförsvaret.

Därefter talade Cecilia Hermansson, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet, under rubriken ”Hur mår klimatet och hur kan satsningar på klimat bli en konkurrensfördel?”.

– Sjöfarten kan man se som ett problem men man kan också se den mycket mer som en möjlighet, även i städer. Vi skulle kunna göra betydligt mycket mer vad gäller sjöfarten och för att lägga om från trafikslag som har mycket större utsläpp. För att göra det krävs bättre ekonomiska styrmedel och  se till att early movers också kan få vara lönsamma.

Magnus Svensson, direktör inköp & logistik på SCA, berättade kring ämnet hur en transportköpare tänker kring sjöfartens klimatarbete. SCA opererar dels själv fartyg och köper dels sjötransporter. På sina egna fartyg har SCA sänkt utsläppen av koldioxid med 13 procent per tonkilometer de senaste åren genom effektiviseringsarbete, bland annat sänkt bunkerförbrukning och ökad fyllnadsgrad. Även för de inhyrda containerfartygen har utvecklingen varit liknande, bland annat tack vare större fartyg.

– Vill politikerna på bredden få fram nya bränslen måste de se till att de nya bränslena gäller under lång tid, inte bara några år för det ger ingen hållbar hållbarhet. Ge långsiktigt hållbara spelregler för övergång till vissa bränslen. Då kan vi inom industrin få ett bättre fokus på att jobba mot den lösningen och se till att det blir den nya verkligheten. När en miljövänligare lösning också är effektivare, då blir det hållbar hållbarhet, sammanfattade han sitt budskap.

Nina Modig, specialist på logistik och utveckling, föreläste om logistik ur ett brett perspektiv.

– Sjöfarten är rätt så anonym. När det gäller transport över hav så är det helt solklart att sjöfarten vinner långt över flygfrakt. Väldigt mycket fokus har varit i logistikens värld på att det ska gå snabbt och vi vill ha det så enkelt som möjligt. Jag tror att vi är beredda att kompromissa om vi vet att det är för ett högre mål.

Det mångsidiga programmet avslutades med en presentation från andra sidan Atlanten. Kathy J. Metcalf från amerikanska Chamber of Shipping of America (CSA) är en av USA:s främsta sjöfartsprofiler med 40 års erfarenhet av branschen och har bland annat en bakgrund som styrman på tankfartyg. CSA representerar rederier och sjöfartsföretag i USA som äger, opererar eller chartrar lastfartyg under såväl amerikansk som utländsk flagg.

Kathy J. Metcalf bjöd på en intressant genomgång av hur USA hanterar sjöfart och klimatfrågor och vad sjöfarten förväntar sig av Biden-administrationen. Trots världsledande position inom många områden har USA färre amerikanskflaggade handelsfartyg i internationell trafik än Sverige har svenskflaggade fartyg. Hon berömde också Sverige som en föregångare i att introducera grön teknik inom sjöfarten.

– Personligen uppskattar jag stort den ledande roll som Föreningen Svensk Sjöfart och några kollegor i Norden har tagit för att övertyga resten av världen om att klimatförändringen är viktig och verklig. Det är upp till oss att reda ut hur vi inom sjöfarten antar dessa utmaningar. Fortsätt med det ni gör, ni är en föregångare bland de nationella redareföreningarna och har ett starkt engagemang. Vi är beroende av internationell handel och internationell sjöfart och vi måste lösa detta tillsammans. Vi står inför de största utmaningarna som jag har sett under mina 40 år i branschen.

– Vi förväntar oss att Biden-administrationen blir betydligt öppnare och mer inriktad mot multilaterala handelsförhandlingar. Den förra administrationen använde nästan uteslutande sanktioner, som i själva verket var bestraffningar, för utrikespolitiska ändamål utan anknytning till handel. Vi tror inte att denna administration kommer att göra det. Vid utrikespolitiska problem kommer utrikesministern och presidenten att arbeta med ledare och försöka nå lösningar utan att straffa internationell handel, sa Kathy J. Metcalf.

Hon tror också att den nya administrationens miljöpolitik blir betydligt mer aktiv.

– Den förra administrationen var anti-miljö för att deras antagande var att en utökad miljölagstiftning inte gynnar affärsverksamhet. Denna administration kan bli raka motsatsen. Vi har mycket arbete med att övertyga lagstiftarna och Executive Branch att man kan göra det rätta för miljön utan att ta livet av affärsverksamheten, om man gör det rätt.

Ett problem är enligt Kathy J. Metcalf att Maritime Administration (Marad) aldrig beviljas tillräckliga medel för sjöfartsforskning.

– Marad lyder under U.S. Department of Transportation. Alla andra verkar få medel medan Marad får det lilla som de lyckas pressa ut. Nu försöker vi skapa en inter-agency grupp som samverkar med Blue Sky Maritime Coalition for att arbeta mot mer forskning och utveckling.

Hon säger att FoU är viktigt och att CSA är en del i flera sådana initiativ, inte minst vad gäller ICS och andra organisationers förslag till IMO att skapa en internationell forsknings- och utvecklingsfond

– Många länder, inklusive USA, är inte så entusiastiska. USA befarar att det kan bli en skatt och vi försöker förklara att det blir en samlingspunkt för finansiering för att bevilja medel för forskningsprogram. Det är ett försök att skapa en fond för att sjöfarten kan gå framåt i forskning om bränslen, maskinerer, fartygskonstruktion och i viss utsträckning hamnar och hamninfrastruktur.

Kathy J. Metcalf tror att vi inte längre kommer att få se bara ett huvudsakligt bränsle inom sjöfarten 2050.

– Vi kommer att ha två eller tre. Som en före detta styrman på en tanker kan jag inte se en 100.000-tons tanker gå över Stilla havet med batterier. Den globala trenden för oceangående fartyg verkar vara att LNG är ett övergångsbränsle på vägen mot bränslen med nollutsläpp av koldioxid som grön ammoniak och vätgas och eventuellt biobränsle. Vi kan bygga en huvudmaskin som går på nästan vad som helst, den största utmaningen blir att bygga upp en infrastruktur. Det är ingen nytta med en grön övergång om inte fartygen har tillgång till gröna bränslen.

Vidare informerade Kathy J. Metcalf att president Biden har skapat ett US jobs-program som till en del kan utgöra ett försök att stärka den amerikanskflaggade flottan.

– Vi har cirka 70 amerikanskflaggade fartyg som kan gå i internationell trafik och det är helt otillräckligt. Ett initiativ från regeringen ska bygga upp den amerikanskflaggade internationella handelsflottan genom att finna lönsamma incitament i stället för ytterligare protektion för de rederier som är villiga att genomföra det.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]