Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Haveri | Torrlast

Älvtrafiken störs av bärgningar och bygge

Trafiken i Göta älv släpps på i morgon fredag och en av två haverister har dragits flott.

Torrlastaren Sternö, som har legat med svår slagsida norr om slussen i Lilla Edet sedan haveriet den 24 februari, har rätats upp till ungefär tio graders slagsida och står nu på botten. Spannmålslasten håller på att läktras till ett annat fartyg och när det är klart ska Sternö rätas upp ytterligare och pumpas ur. När fartyget flyter beslutar Transportstyrelsen om flyttning.

Lasten blir fjärrvärme

– De har jobbat med läktringen sedan i tisdags och man hoppas vara klar i kväll. En kollega som var på plats i går sa att det skulle det bli fjärrvärme av Sternös last, den har ju legat i blöt ett tag nu, säger Sjöfartsverkets pressansvarige Daniel Lindblad till Sjöfartstidningen i dag torsdag.

Pråm får jobba

Torrlastaren Skagern gick den 9 mars på grund norr om slussarna i Trollhättan. 200 ton av lasten, bestående av trävaror, har flyttats över till en pråm. Pråmen var för övrigt densamma som Avatar använde för demonstrationen av sitt nya logistikkoncept i förra veckan, lägger Daniel Lindblad till när han berättar om onsdagens flottdragning av Skagern:

Drogs flott

– Det gick bra. De gjorde ett försök sent på eftermiddagen och hon drogs av. Hon tog sig sedan till Trollhättan, där ligger hon nu nedanför sluss nummer fem. 

Skagern ska nu inspekteras av Transportstyrelsen och klassningssällskapet.

Trafiken igång

Med anledning av brobygget i Göteborg har farleden förbi Götaälvbron varit stängd i veckan men öppnar igen fredag 17 mars. I Lilla Edet får sydgående fartyg passera förbi Sternö endast på dagtid. Den reservtid för stängning av älvtrafiken i helgen 17–19 mars, som hade satts av om arbetena med brobygget skulle försenas, kommer som det ser ut nu inte att behöva användas, rapporterar Daniel Lindblad.