Handhavandefel kan vara orsaken till kollisionen mellan Älvsnabben 5 och Stena Germanica.

Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Haveri

Olyckan med Älvsnabben 5 utredd

Bruten strömförsörjning låg sannolikt bakom olyckan då Älvsnabben 5 kolliderade med Stena Germanica. Inga människor skadades men de båda fartygen fick några mindre blessyrer.

När Älvsnabben 5 kolliderade med Stena Germanica på Göta älv i Göteborg den 11 augusti 2013 hade strömförsörjningen till manöverspakarna oavsiktligt slagits av. Enligt Statens Haverikommissions slutrapport om olyckan, som publiceras på onsdagen, ska den brutna strömförsörjningen ha lett till att också maskinerna tillfälligt slogs av.

Autopiloten tog över

Automatstyrningsfunktionerna var dock fortfarande aktiverade och när maskinerna slogs på igen strävade styrautomatiken efter att lägga fartyget på kursen 142°, vilket var det som autopiloten senast varit inställd på. 

Befälhavaren slog genast back när maskinerna gick igång igen men backfunktionen svarade inte, och eftersom autopiloten då styrde fartyget satte det kurs direkt mot Stena Germanica.

Därmed var kollisionen oundviklig.

Hittar inget fel

Christian Hallberg, säkerhetschef/DP på Styrsöbolaget säger till Sjöfartstidningen att all utrustning ombord på Älvsnabben 5 har utretts och testats och man har inte kunnat konstatera några fel i systemet.

– Vi ser inte någon enskild orsak som vi kan peka på, men det finns indikationer på att det kan vara handhavandet av fartyget som ligger bakom det som inträffade.

Han framhåller att systemen i fartygen idag kan vara så tekniskt komplicerade att de kan vara svåra att överblicka.

– Jag tycker att det finns mycket att se över när det gäller navigationsinstrument. Man bör nog göra dem mer lättförståeliga och anpassade för vanliga användare. Både när det gäller funktioner och menysystem.

Christian Hallberg tillägger att dagens elektroniska instrument har alldeles för många funktioner och inställningsmöjligheter.

– Ibland skapar det nog förvirring, snarare än att det är en hjälp.

Systemen bör förenklas

Haverikommissionen avslutar sin rapport med ett antal rekommendationer, både till Styrsöbolaget och till Transportstyrelsen. Rekommendationen till Transportstyrelsen handlar bland annat om att verka just för att den avancerade tekniken ombord bättre anpassas till människans förutsättningar.

Styrsöbolaget rekommenderas att se till att automatstyrningssystemen, på alla bolagets fartyg, kopplas ur när man aktiverar styrspaken.

– Så fungerar det redan på vissa av våra fartyg och de andra kontrolleras nu. Givetvis går det alltid att stänga av autopiloten med avstängningsknappen, men vi kommer ändå att se till att den ”over ride”-funktionen finns på våra fartyg, säger Christian Hallberg.